K a t a l o g

T u r y s t y c z n y

M o r z e ' 9 9

Proszę wybrać przeglądarkę z której będziecie korzystać !

Internet Explorer lub inna czytająca animacje "MARQUEE"
Netscape Comunicator lub inna nie czytająca animacji "MARQUEE"

Jeżeli nie wiesz czy Twoja przeglądarka czyta animacje "MARQUEE" - kliknij na Internet Explorera. Napis "KATALOG..." powinien "pływać" po ekranie. Jeżeli tego nie robi wróć tutaj i wybierz Netscape.