Okładka
Panorama polskich miast Panorama polskich miast
Spis treści


   UJŚCIE
  
Miasto trzech wzgórz - malowniczo poło-
    żone u zbiegu Gwdy i Noteci..
   TRADYCJA I RENOMA
  
Polska tradycja i światowa renoma.
    Wywiad z rektorem Wyższej Szkoły
    Hotelarstwa i Gastronomii.
   PRAWDZIWY PARTNER
 
Sylwetka firmy Altvater specjalizującej się
    w nowoczesnej gospodarce odpadami.
   Z RĘKĄ NA PULSIE
  
Mija siedemdziesiąty rok istnienia
    Międzynarodowych Targów Poznańskich.
   MUZEUM ZAMKOWE
  
Poznaj blask XIX wieku - Muzeum
    Zamkowe w Pszczynie zaprasza.
   NASI PARTNERZY
  
Firmy, które przedstawiamy
   w pierwszym numerze miesięcznika.
   STOPKA REDAKCYJNA
  

Poznań
- miasto autorskie

 

Poznań Circle

 

 

Światło Philipsa

Światło Philipsa
dla polskich miast

Philips Lighting

Telekomunikacja

Telecomunications

Firma z tradycjami

Tradition - bound

company

Strzelno

for polish town

Strzelno wczoraj i dziś

Strzelno the Past and

Nasze pismo adresujemy do gospodarzy i mieszkańców wszystkich miast i miejscowości Polski oraz ich gości - również spoza granic Rzeczypospolitej.
Pragniemy, by służyło promocji historii, gospodarki, kultury i turystyki tych ośrodków oraz sprzyjało rozwiązywaniu nowych i zacieśnianiu istniejących już więzi. By pomagało w pozyskiwaniu - w kraju i za granicą - sojuszników dla realizacji strategicznych celów.
Wysyłamy je do urzędów miast i ich partnerów za granicą. Towarzyszy ono międzynarodowym imprezom targowym w Polsce, jest obecne w biurach podróży Orbis, portach lotniczych i biurach miejskich PLL LOT.
Poczynając od pierwszego numeru przesyłane jest do ośrodków informacji o Polsce w Berlinie, Bratysławie, Budapeszcie, Düsseldorfie, Lipsku, Londynie, Moskwie, Paryżu, Pradze, Rzymie, Sofii, Sztokholmie i Wiedniu.

Our Magazine is addressed to the hosts and inhabitants of all Polish cities and towns, as well as their guests, including foreign visitors.
We hope that our Magazine promotes the history, economy, culture and tourism of those centers, and facilitates making new contacts, as well as tightening the already existing links. In addition, it ought to help in the acquisition of new partners, both in Poland and abroad, for the implementation of strategic goals.
We dispatch our Magazine to municipal offices in Poland and to their partner towns abroad. It accompanies international fair events in Poland, and is present at the Orbis Travel Agencies, airports and city outlets of PLL LOT.
From the very first issue, the Magazine has been sent to information centers providing data on Poland in Berlin, Bratislava, Budapest, Düsseldorf, Leipzig, London, Moscow, Paris, Rome, Sofia, Stockholm and Vienna.
                                                                                                  EDITOR

the Present Times

Krzysztof Penderecki 

Cudowne poznańskie
lata

 

Wonderful
Poznan Years        
 

 

 


Serwis WWW miesięcznika "Panorama Polskich Miast" został zoptymalizowany do przeglądania
w programie MS Internet Explorer 4.0 przy rozdzielczości ekranu 800 x 600 punktów.